• Pocetna
 • U-21 Reprezentaija
 • Ostale selekcije
 • Premier Liga BiH
 • Knjiga Gostiju
 • Kontakt
 • REKLAME---(Ovdje moze da stoji i vasa reklama)
  22.06.2010.

  Obavijestenje

  Obavijestavamo vas da je krenula sa radom nova stranica o bh. reprezentaciji  http://bhreprezentacija.com/ .Sajt sa najvise informacija o bh repki.

  14.07.2009.

  Saopcenje

  Obavjestavamo vas da je blog  cinac.blogger.ba presao na stranicu bhreprezentacija.com.ba.hvala..

  07.07.2009.

  Ozlijedio se dzeko

  Prema pisanju njemačkih medija, napadač naše reprezentacije Edin Džeko ozlijedio se na posljednjem momčadskom treningu.
  U pitanju je Džekin gležanj desne noge koji je stradao nakon jednog starta talijanskog braniča Andreasa Barzaglia prilikom trening utakmice dviju Wolfsburgovih momčadi.

  Koliko je Džekina ozljeda ozbiljna zasad nije poznato, a više će se znati nakon prvih pretraga.

  Džeko je prošle sezone bio drugi Wolfsburgov strijelac, kao i drugi strijelac ukupno u Bundesligi s 26 postignutih pogodaka. Ispred njega je bio tek suigrač mu Grafite s 28 postignutih pogodaka.

  06.07.2009.

  OBAVJEŠTENJE

  Obavjestavamo vas da je blog  cinac.blogger.ba presao na stranicu bhreprezentacija.prophp.org.hvala..

  06.07.2009.

  Salihamidžić i Miske su me prodali u Salzburg


   
   

  Bh. re­pre­zen­ta­ti­vac i do­ju­če­raš­nji igra­ča slo­va­čkog vi­ce­prva­ka Ži­li­ne, Admir Vla­da­vić, ka­ri­je­ru će nas­ta­vi­ti u re­do­vi­ma aktu­el­nog prva­ka Aus­tri­je, FC Red Bul Sal­zbur­ga. Sve se odvi­ja­lo brzo i pre­ci­zno. Ni­jem­ci ni­su ni­šta pre­pu­šta­li slu­ča­ju. Pra­ti­li su Vla­da­vi­ća, a on­da do­da­tne in­for­ma­ci­je po­tra­ži­li kod naj­kom­pe­ten­tni­jih.

  -Dres Sal­zbur­ga no­sit ću tri go­di­ne - pot­vrdio je ju­čer za "San" Vla­da­vić, ko­ji se vo­zi­kao po Sal­zbur­gu sa "im­pres­sa­ri­jem" i pri­ja­te­ljem Edom Kur­ta­gi­ćem.

  Što se vi­si­ne tran­sfe­ra ti­če, ne­zva­ni­čno, ra­di se o 2.5 mi­li­ona eura, me­đu­tim, Vla­da­vić to ni­je mo­gao pot­vrdi­ti.

  - Stvar­no, ni­ti još uvi­jek znam, ni­ti me in­te­re­su­je ko­li­ko je Sal­zburg po­nu­dio nov­ca. Vje­ro­va­tno mno­go vi­še ne­go li Bo­hum i Vi­sla Kra­kov, či­je su po­nu­de glat­ko do­bi­je­ne.

  Što se ti­če Sal­zbur­ga, Vla­da­vić je još pro­šle se­zo­ne do­bi­jao si­gna­le od Aus­tri­ja­na­ca.

  - Zvjez­dan Mi­si­mo­vić mi je još pri­je po­la go­di­ne re­kao da su nje­ga zva­li i ra­spi­ti­va­li se za me­ne. Znam da me Mi­si­mo­vić na­hva­lio, baš kao i Ha­san Sa­li­ha­mi­džić, ko­jeg su ta­ko­đer pi­ta­li za me­ne. Obo­ji­cu je zvao To­mas Lin­ke nji­hov biv­ši sui­grač iz Ba­jer­na, mi­slim da je on sa­da di­re­ktor Sal­zbur­ga. Su­de­ći po brzi­ni ko­jom se sve odi­gra­lo, Bar­co i Mis­ke ni­su šte­di­li kom­pli­men­te na moj ra­čun.

  Vla­da­vi­ćev no­vi klu­ba igrat će kva­li­fi­ka­ci­je za Li­gu prva­ka, i to već 14. ju­la, a pro­ti­vnik je ir­ski Bo­he­mi­ans. Če­ti­ri da­na ra­ni­je, Vla­da­vić će ima­ti pri­li­ku da na­vi­ja­či­ma Sal­zbur­ga po­ka­že šta zna, i to ni ma­nje ni vi­še ne­go pro­tiv evrop­skog gi­gan­ta, Ba­jer­na iz Min­he­na.

  -Da, 10. ju­la igra­mo "ge­ne­ral­ku" pro­tiv Ba­jer­na, uoči po­čet­ka kva­li­fi­ka­ci­ja za Li­gu prva­ka. Su­per pri­li­ka da se pred­sta­vim na­vi­ja­či­ma - ka­zao je ju­čer za "San" Admir Vla­da­vić, ko­ji bi se već da­nas tre­bao po­ja­vi­ti na tre­nin­gu aus­trij­skog prva­ka. Me­đu na­vi­ja­či­ma Sal­zbur­ga vla­da ve­li­ko za­ni­ma­nje za Vla­da­vi­ća, ko­ji je na­jav­ljen kao ve­li­ko po­ja­ča­nje.


  Iz­bje­gli ri­zik

  Da će de­fi­ni­ti­vno obu­ći dres Ži­li­ne, Vla­da­vić je sa­znao u po­lu­vre­me­nu pri­ja­telj­ske uta­kmi­ce odi­gra­ne u su­bo­tu.

  -Znao sam da se pre­go­va­ra, i ni­šta vi­še. Igrao sam od prve mi­nu­te u su­bo­tu, da bi mi tre­ner u po­lu­vre­me­nu uta­kmi­ce re­kao da se ras­pre­mim, jer je po­sao sklo­pljen i da ne že­le ri­zi­ko­va­ti, ne daj Bo­že ka­kve po­vre­de - ot­krio nam je Admir.

  Hu­ber­tus Jo­zef Mar­ga­ret­ha Ste­vens

  Pri­je 15-ta­ka da­na, na klu­pu Sal­zbur­ga sjeo je ho­lan­dski struč­njak Hub Ste­vens, ko­ji je u svo­joj ka­ri­je­ri vo­dio Ro­du, Šal­ke, Her­tu, Keln, Ham­burg i pro­šle se­zo­ne PSV iz Aj­dho­ve­na. U svo­joj bo­ga­toj tre­ner­skoj ka­ri­je­ri Ste­vens je 1997. go­di­ne osvo­jio Kup UEFA sa Šal­ke­om, dva pu­ta nje­ma­čki Kup, a 2005. go­di­ne Keln je s njim na klu­pi po­no­vo ušao u Bun­de­sli­gu. Nje­go­vo pu­no ime gla­si Hu­ber­tus Jo­zef Mar­ga­ret­ha Ste­vens.

  06.07.2009.

  Jasmin Sudić, novi bedem bosanske odbrane?

  Dok selektor Miroslav Ćiro Blažević muku muči sa pronalaskom adekvatnih rješenja za zadnju liniju naše najbolje fudbalske selekcije, u Švedskoj, u gradu Zlatana Ibrahimovića, Malme-u, Šveđani fudbalski odgajaju Jasmina Sudića, stopera FF Malmo-a.

  Rođen pred sami rat, 24.11.1990. godine u

  Bosanskom Novom, Jasmin je sa svojim roditeljima bježavši od agresije skrasio se u Kraljevini Švedskoj te tu započeo svoje prve fudbalske korake.

  Defanzivni igrač, stoper, u razgovoru za naš portal govori o svojoj karijeri te željama da zaigra za reprezentaciju Bosne i Hercegovine.

  Po dolasku u Švedsku kako počinje Vaša karijera?

  "Do sada sam nastupao za mlađe kategorije  Heleneholmsa SK,  te kasnije prelazim BK Olympic. Zapažen od skauta dobivam poziv FC Malmö da bi u decembru 2004. godine dobrim nastupima izborio prelazak u Malmo FF. "

  Da li ste nastupali za reprezentaciju Švedske?

  "Da, nastupao sam za švedsku U19 reprezentaciju, odnosno za selekciju juniora Švedske.

  Sa njima sam nastupio i na Evropskom prvenstvu, a također, odigrao sam i jednu utakmicu

  za U-21 tim Švedske."

  Jeste li zadovoljni statusom u klubu, da li razmišljate o odlasku ?

  "Pa meni je super ovdje, dobro se osjećam i za sada sve ide odlično. Nisam standardan

  igrač pošto sam još uvijek mlad, ali kako vrijeme ide sve više dobivam priliku da igram.

  Ostat ću još ovdje u Malmeu da se razvijam, a čekat ću dok ne dođe neka prava,

  interesantna ponuda. Ponavljam, sretan sam ovdje i nigdje mi se ne žuri."

  Nadate li se nastupu u dresu Bosne i Hercegovine?

  "Ne želim da se namećem preko medija, ali naravno da mi je želja igrati za svoju matičnu domovinu. To nije rezultat posljednjih dobrih igara naše selekcije, nego moja životna želja od malih nogu. Ipak, još uvijek je rano da očekujem poziv u A selekciju, jer smatram da samo najbolji igrači, potpuno razvijeni bi trebali predstavljati svoju državu."
  iskren je Jasmin Sudić
  06.07.2009.

  ADIS NURKOVIĆ NAPUSTIO AUSTRIJU!

  Adis Nurković, bh. reprezentativni čuvar mreže koji je u prošloj sezoni nosio dres Travnika napustio je Austriju gdje je boravio nekoliko posljednjih dana i pokušavao dogovoriti transfer u poljsku Wislu Krakow.

  Nurković je branio u tri kontrolne utakmice u dresu poljskog prvaka i prema onome što je pokazao na terenu, zadovoljio je stručni štab poljskog prvaka. Međutim...

  „Trenutno smo na putu za BiH. Nismo završili posao, mada su iz Wisle zvali da se vratimo u Austriju i ponovo sjednemo za stol. Zapelo je oko finansijskih detalja ugovora“, rekao je Hadis Zubanović, nekadašnji igrač Željezničara i prvotimac Zaglebie Sosnowieca, koji je pomogao našem reprezentativcu u ovom transferu.

  Zubanović je istakao kako postoji šansa da se on i Nurković vrate u Austriju, odnosno da je sve još uvijek otvoreno.

  „Nurković je odlično branio posebno u ovoj posljednjoj utakmici protiv Rijeke. Njegov kvalitet nije upitan i da smo pristali na uslove koje je ponudila Wisla već bi potpisao ugovor. Međutim, moraju se poštovati i neki naši zahtjevi. Još uvijek smo u kontaktu sa ljudima iz Wisle i ukoliko tokom dana uspijemo usaglasiti stavove vratićemo se u Austriju kako bi Nurković potpisao ugovor“, naglasio je Zubanović.

  Inače, na službenoj stranici Wisle još u subotu nakon prijateljske utakmice protiv Rijeke najavljeno je kako će se ekipi priključiti još jedan golman, koji bi se sa Nurkovićem trebao „boriti“ za potpis ugovora..
  05.07.2009.

  DURO STRIJELAC, DEBI DAJIĆA I VIDIĆA  U prijateljskom susretu odigranom u Vitezu, Šibenik je minimalno pobijedio damaci satav (1:0), a jedini strijelac na utakmici bio je Samir Duro. Prve minute u dresu momčadi iz Krešimirovog grada upisali su naši internacionalaci Jusuf Dajić i pomalo zaboravljeni Velimir Vidić.

  Utakmica je bila tvrda, a obe ekipe imale su po nekoliko povoljnih prilika. Pogodak koji je riješio pobjednika djelo je našeg internacionalca Samira Dure. U svom karakterističnom stilu Duro je sa oko 25 metara jako šutirao, a golman Viteza Plavčić nije uspio ukrotiti njegov udarac.

  Jusuf Dajić upisao je prve minute za Šibenik, a na mjestu stopera u momčadi Ivice Kalinića igrao je još jedan bosanskohercegovački fudbaler, Velimir Vidić. Nekadašnji reprezentativac naše države, i bivši igrač Slobode, Širokog i Zrinjskog, pomalo zaboravljen od svih, svoju novu fudbalsku sreću potražit će u Šibeniku.

  Vitez – Šibenik 0:1


  Vitez:
  Plavčić, Buhić, Aman, Drmić, Botić, Grebenar, Šafradin, Mišković, Krišto, Bilješko, Livaja, (još su igrali: Čučuz, Šantić, Krišto, Slipac, Kajić, Milišić, Čavara, Vidović, Vujica, Đelilović). Trener: Veselko Petrović.
  Šibenik: Blažević, Jurčević, Vidić, Budiša, Medvid, Duro, Ademi, Elez, Fuštar, Dajić, Bačelić-Grgić (još su igrali: Zoričić, Šubić, Hunjadi, Reljica, Prtenjača, Husmani). Trener: Ivica Kalinić.
  05.07.2009.

  Višća nastavlja karijeru u Hrvatskoj

  .http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/4/4e/FK_Buducnost_Banovici.png

  Edin Višća, juniorski reprezentativac BiH, iako ima nekoliko ponuda iz domaće Premijer lige, po svojoj prilici karijeru će nastaviti u Hrvatskoj. Ovih dana boravi u rodnom Ćuništu, nadomak Olova, gdje je dogovorio pravnu suradnju s jednim menadžerom iz Hrvatske.
  - Davor Vokić će ubuduće zastupati moje interese. Imam konkretne ponude, o kojima u ovom trenutku iz razumljivih razloga ne mogu puno govoriti. Izvjesno je samo da je rijeć o jednom velikom klubu iz Hrvatske, a u opciji je i nekoliko klubova iz Francuske i Švicarske. Nadam se da ću iduće sedmice znati ime kluba u kojem ću nastaviti karijeru - kazao je nadareni Višća, koji se kao igrač afirmirao u ekipi banovićke Budućnosti

  05.07.2009.

  Kasapović u Švicarskoj traži klub

  U pravilu, svake sedmice neko od fudbalera s Tušnja napusti Slobodu. Posljednji u nizu je i Emir Kasapović (23), koji je, nakon što mu je istekao ugovor, odlučio otići iz Tuzle.

  Iako je dobio ponude Zvijezde i Veleža, Kasapović je odlučio otići u Švicarsku, gdje mu živi brat. Ako pronađe angažman, odreći će se duga od 3.000 KM i dvije posljednje plaće koliko potražuje od Slobode.

  - Nije bilo nikakvih problema. Uredno sam dobio papire od kluba i sada sam slobodan igrač. Naredne sedmice bih trebao otputovati u Švicarsku, gdje ću potražiti novi klub - rekao je Kasapović.

  Inače, Slobodu su dosad napustili Prodanović, Mikelini, Jahić, Omić, Tosunović, Mešić i E. Kuduzović. Pored njih, na probu u Hamburg otišao je mladi Čačković.

  05.07.2009.

  SPAHIĆ PRED POTPISOM ZA SLASK

  Amir Spahić, nekadašnji prvotimac sarajevskog Željezničara koji je sa Grbavice preselio u moskovski Torpedo, pred potpisom je ugovora za poljski Slask Wroclaw.

  Naš internacionalac odigrao je danas drugih 45 minuta u prijateljskom susretu protiv Carl Zeiss Jene (1:1) i prema onome što je prikazao na terenu zadovoljio je trenera Ryszarda Tarasiewicza.

  „Amir je potvrdio svoje kvalitete i mislim da ćemo potpisati ugovor sa njim“, izjavio je Tarasiewicz za klupsku internet stranicu.

  Spahić je karijeru započeo u Arminiji iz Bielefelda, gdje je igrao za drugu ekipu, a nakon toga nosio je i dres drugog tima bečke Asutrije. U Željezničar je došao iz austrijskog niželigaša Eisenstadta, a sa Grbavice je otišao u Torpedo iz Moskve za koji je nastupao samo jednu sezonu.

  U šestoplasiranu ekipu iz poljskog šampionata iz prošle sezone, dolazi kao slobodan igrač.


  SportSport FOTOGALERIJA: 
  05.07.2009.

  Vladavić u Red Bull Salzburgu

  image

  Bosanskohercegovački reprezentativac Admir Vladavić potpisao je trogodišnji ugovor s prvakom Austrije – Red Bull Salzburgom.

  Vladavić je s austrijskim prvakom potpisao ugovor na tri godine, a visina obeštećenja koje će leći na račun Žiline još nije poznata.

  Naš reprezentativac je prije Žiline nastupao za Velež i Željezničar, a u 66 nastupa za slovačku momčad postigao je 18 pogodaka.

  Austrijska liga starta već 25. ovoga mjeseca, a Salzburg na početku gostuje kod Rieda. U kvalifikacijama za Ligu prvaka protivnik novoj momčadi Admira Vladavića biti će irski Bohemians.


  Stariji postovi

  Image and video hosting by TinyPic
  Izaberi jezik bloga
  MOJI LINKOVI

  Reprezentativci BiH


  Otidite na oficijalni web site nasih reprezentativaca samo jednim klikom:

  -Vedad Ibisevic-
  Photo Flipbook Slideshow Maker

  -Edin Dzeko-
  Photo Flipbook Slideshow Maker

  -Zvjezdan Misimovic-
  Photo Flipbook Slideshow Maker

  MOJ BANER

  Photo Flipbook Slideshow Maker

  PRIJATELJI:

  Photo Flipbook Slideshow Maker


  Image Hosted by ImageShack.us


  Image Hosted by ImageShack.us


  Photo Flipbook Slideshow Maker


  Photobucket

  Image and video hosting by TinyPic

  FK SARAJEVO


  Baner napravio: liverpool18.bloger.hr

  Image and video hosting by TinyPic

  Image and video hosting by TinyPic

  Image and video hosting by TinyPic
  HNK Hajduk - Split

  Image and video hosting by TinyPic
  Slike.hr - besplatan upload slika

  image
  ZA KLADIONICARE

  Image and video hosting by TinyPic

  Image and video hosting by TinyPic  Image and video hosting by TinyPic
  SAT
  KONTAKT


  Sve vaše pohvale,kritike,komentare,
  prijedloge
  šaljite na e-mail!!!
  OBAVIJEST

  Ako biste željeli da vam se baner reklamira na ovom blogu, kôd od banera ostavite u komentarima.

  TABELA
  TABELA – (GRUPA „5“)
  1. Španija 6 6 0 0 13:2 18
  2. B i H 6 4 0 2 18:7 12
  3. Turska 6 2 2 2 6:5 8
  4. Belgija 6 2 1 3 10:12 7
  5. Estonija 6 1 2 3 5:15 5
  6. Armenija 6 0 1 5 3:14 1

  VASE POSJETE
  98525
  ANKETA

  STATISTIKA
  POSJETIOCI
  TV PROGRAM:
  VIDEO ZONA

  Download youtube video
  Download youtube Video